Kazania

Wiara rodzi się ze słuchania

Prawda o miłości Boga do człowieka ma moc, by przemieniać nasze myślenie i życie. Kazania głoszone w Społeczności Chrześcijańskiej Zachód oparte są na fundamentach Pisma Świętego. Wierzymy, że Biblia to szczególna księga zawierająca odpowiedzi na nurtujące
 nas pytania.

POSŁUCHAJ

Kazania, które zostały wygłoszone podczas niedzielnych nabożeństw w naszej społeczności.
Adam Duliński Krzysztof Grabowski Sandy Hatfield Piotr Kulik Brian Hayes Wszyscy mówcy
List do Hebrajczyków | Adam Duliński 03/11/2019
Wytchnienie | Adam Duliński 27/10/2019
Razem czy osobno - Ograć Babilon | Adam Duliński 29/09/2019
Razem czy osobno - Obnażyć słabość | Adam Duliński 22/09/2019
Razem czy osobno - Nie dać się złamać | Adam Duliński 15/09/2019
Razem czy osobno - Pokonać niemoc | Adam Duliński 08/09/2019
Razem czy osobno - Przetrwać Babilon | Adam Duliński 01/09/2019
Kazanie na górze - Spróbuj się nie martwić. | Adam Duliński 11/08/2019
Kazanie na górze - A ja wam powiadam...Prawo Chrystusowe | Adam Duliński 28/07/2019
Kazanie na górze - Czy jesteśmy kwita? | Krzysztof Grabowski 21/07/2019
Kazanie na górze - Bóg jest światłem | Sandy Hatfield 14/07/2019
Kazanie na górze - Błogosławieństwa | Piotr Kulik 07/07/2019
Cyfrowa jakość życia - Niecierpliwi | Adam Duliński 09/06/2019
Ojcowskie serce Boga | Brian Hayes 02/06/2019
Cyfrowa jakość życia - Nieunikniony wybór | Adam Duliński 26/05/2019
Cyfrowa jakość życia - Nieprzyjemna odpowiedzialność | Adam Duliński 19/05/2019
Dlaczego Bóg nas ogranicza? | Adam Duliński 14/04/2019
Dzieje Apostolskie - Wspólnota | Adam Duliński 20/01/2019
Dzieje Apostolskie - Wizja | Adam Duliński 06/01/2019